DANH MỤC

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 244

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6863

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 301794

Trang nhất » Tin Tức » TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018 - 2019

Thứ hai - 08/04/2019 16:34 | Số lượt xem: 852
Thực hiện công văn số 449/PGDĐT-BDTX, ngày 06 tháng 9 năm 2018 của phòng GDĐT Thành phố Hà Tĩnh về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019 . Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường TH Nguyễn Du. Ban giám hiệu đã xây dựng kế hoạch BDTX cán bộ quản lý và giáo viên. Công tác BDTX được coi là một nhiệm vụ quan trọng trong việc bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU

 
 
 

Số:      /KH-TH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
P.Nguyễn Du, ngày 10 tháng 9  năm 2018
 
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CBQL, GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2018-2019
 
    - Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&Đ;
    - Thực hiện công văn số 449/PGDĐT-BDTX, ngày 06 tháng 9 năm 2018 của phòng GDĐT Thành phố Hà Tĩnh về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019;
    -  Căn cứ kế hoạch năm học 2018-2019 của nhà trường, trường TH Nguyễn Du xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu bồi dưỡng:
1. Bồi dưỡng cho CBQL, GV học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
2. Việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên phải gắn kết chặt chẽ với việc triển khai đánh giá GV và CBQL theo Chuẩn và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của Ngành để từng bước nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục qua từng năm.
3. Tiếp tục thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (Ban hành kèm theo thông tư 32/2011/TT-BGDĐT ngày 8/8/2011 của Bộ GD-ĐT); Thực hiện chương trình BDTX theo Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đối với cán bộ quản lý trường học; Công văn số 962/BGDĐT-NGCBQLSGD ngày 15/3/2016 về hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng thường xuyên CBQL trường phổ thông.
4. Nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện nội dung và nhiệm vụ năm học 2018-2019 cho giáo viên.
II. Đối tượng bồi dưỡng:
Tất cả CBQL và các giáo viên trong phạm vi toàn trường: Gồm 44 người (trong đó 3 CBQL, 31 giáo viên văn hóa và 9 giáo viên đặc thù, 1 TPTĐ), cụ thể:
TT Họ và tên Chức vụ Công việc được giao
1 Nguyễn Thị Minh Hiệu trưởng Quản lý, chỉ đạo chung
2 Phạm Thúy Hường P. Hiệu trưởng Phụ trách chuyên môn
3 Trần Thị Thúy P. Hiệu trưởng Phụ trách chuyên môn
4 Nguyễn Thị Hoa Tổ trưởng T1 Dạy lớp 1D
5 Phan Thị Mỹ GV Dạy lớp 1E
6 Nguyễn T Bình Thanh GV- CTCĐ Dạy lớp 1G
7 Nguyễn Thị Tuyết GV Dạy lớp 1B
8 Trần Thị Thanh Thủy GV Dạy lớp 1C
9 Phạm Thị Tuyết Hạnh GV Dạy lớp 1A
10 Lê Anh Xuân GV Dạy lớp 2B
11 Nguyễn Thị P. Thảo Tổ trưởng T2 Dạy lớp 2C
12 Trần Thị Bích Thủy GV Dạy lớp 2G
13 Lê Thị Bích Hợi GV Dạy lớp 2H
14 Nguyễn Thị Thủy GV Dạy lớp 2A
15 Nguyễn Thị Thanh Trâm GV Dạy lớp 2D
16 Từ Thị Liên Anh GV Dạy lớp 4D
17 Phan Thị Anh Đào GV Dạy lớp 3D
18 Lê Thị Hòa GV Dạy lớp 3E
19 Mai Thị Hải Lý GV Dạy lớp 3C
20 Bùi Thị Xuân Hương GV Dạy lớp 3A
21 Phan Thị Bình Cẩm Tổ tr­ưởng T3 Dạy lớp 3B
22 Nguyễn Thị Chung GV Dạy lớp 2E
23 Trần Thị Việt Tuấn GV+TBTTr Dạy lớp 5B
24 Phan Thị Vinh GV Dạy buổi 2
25  Nguyễn Thị Huyền GV Dạy lớp 4A
26 Hồ Thị Quỳnh An Tổ phó T4 Dạy lớp 4B
27 Nguyễn Thị Hương Tổ tr­ưởng T4 Dạy lớp 4E
28 Hồ Thị Hồng GV- thủ quỹ Dạy lớp 4C
29 Nguyễn Thị Vân GV Dạy lớp 5D
30 Nguyễn Thị Bích Ngọc GV Dạy lớp 5C
31 Nguyễn Thị Hải Huế Tổ trưởng T5 Dạy lớp 5G
32 Lê Thị Nương GV Dạy lớp 5E
33 Lê Thị Lý GV Dạy lớp 5A
34 Hoàng Duy Tổ trưởngTCB Dạy Mỹ thuật khối 2,5
35 Nguyễn Thị Yến GV Mĩ thuật Dạy Mỹ thuật khối  1,3,4.
36 Trần Thị Bích Thủy GV Anh văn   Tổ phó CB Dạy Anh văn K3
37 Nguyễn T.Kim Nhung GVAnh văn Dạy Anh văn khối 5
38 Lê Thị Quỳnh Nga GV Anh văn Dạy Anh văn K4
39 Hồ Sĩ Phúc GV Thể dục Dạy Thể dục K4,5
40 Nguyễn Thị Thành GV dạy tin Dạy Tin học khối 4, 5
41 Nguyễn Thị Lan GV nhạc Dạy ÂN khối 1,3,5
42 Nguyễn T Hoài Ngọc GVnhạc Dạy ÂN K2,4 HĐNG K2
43 Lê Thị Vân Anh TPTĐ TPTĐ, TDVS
44 Trần Thị Hương Giáo viên TD 1,2+  TC K3
 II. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng:
1. Khối kiến thức bắt buộc
  1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.
  • Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
  • Chuyên đề: Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, trách nhiệm của ngành Giáo dục và Đào tạo trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa.
  • Chuyên đề: Cuộc chiến không gian mạng và những vấn đề đặt ra đối với ngành Giáo dục và Đào tạo.
  • Chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đúng đầu của cán bộ, đảng viên.
  • Bồi dưỡng Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Bộ GD&ĐT, khung kế hoạch năm học 2018-2019 của Bộ GD&ĐT và của UBND tỉnh Hà Tĩnh.
  • Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND tỉnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo và Đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương VI khóa XII.
  • Tiếp tục triển khai kế hoạch của Ngành giáo dục thực hiện chương trình hành động của Chính phủ vể đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; Quyết định số 404/QĐ-TTg, ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình, sách giáo khoa phổ thông.
1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.
Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, các nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của địa phương:
* Nội dung bồi dưỡng dành cho CBQL:
- Bồi dưỡng CBQL, giáo viên lớp 2 về đổi mới phương pháp dạy học lớp 2.
- Tập huấn Thiết lập Thư viện thân thiện cho CBQL.
- Tập huấn dạy tiết đọc thư viện cho toàn thể CBQL và GV.
- Chuyên đề: Bồi dưỡng giáo viên kiến thức về môn Tiếng Việt Công nghệ giáo dục lớp 1.
- Tập huấn giáo viên Tin học:
 + Bồi dưỡng Dạy học ngôn ngữ lập trình Scratch.
 + Kĩ năng sử dụng phần mềm Tin học
- Chuyên đề cho GV Tiếng Anh: Phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá Tiếng Anh tiểu học.
2. Khối kiến thức tự chọn: Nội dung bồi dưỡng 3 (60 tiết/năm học/giáo viên).
- Căn cứ nhu cầu của CBQL, khối kiến thức tự chọn gồm các Môđun sau:
QLTH5: Năng lực xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy theo yêu cầu đổi mới đối với cấp tiểu học 
QLTH10: Năng lực quản lý chương trình dạy học cả ngày theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học
QLTH18: Năng lực quản lý thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở trường tiểu học 
QLTH23: Năng lực quản lý tài chính ở trường tiểu học theo tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
- Căn cứ nhu cầu của GV, khối kiến thức tự chọn gồm các Môđun sau:
TH3: Đặc điểm tâm lí của học sinh cá biệt, học sinh yếu kém, học sinh khá giỏi, học sinh năng khiếu
TH9 : Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học
TH39: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học
          TH45:  Xây dựng cộng đồng thân thiện
III. Nhiêm vụ cụ thể
          1. Về kiến thức:
          1.1. GV cần nắm vững:
  • Các chỉ thị nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, đường lối phát triển GD & ĐT. Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2018-2019...; Quyết định số 404/QĐ-TTg, ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình, sách giáo khoa phổ thông; Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND tỉnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo và Đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương VI khóa XII; Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của UBND Tỉnh về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Công văn 147/BC-UBND ngày 23/8/2018 về việc Tổng kết năm học 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019.
- Mạng Internet–tìm kiếm và khai thác thông tin
          - Dạy học đạt chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng theo chương trình của Bộ GD&ĐT; dạy học sát đối tượng. Coi trọng việc đổi mới phương pháp dạy học gắn với việc đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh; với các yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học; về khai thác sử dụng có hiệu quả đồ dùng thiết bị dạy học...
- Nội dung, chương trình, phương pháp dạy tiết đọc thư viện.
- Tổ chức các hoạt động giáo dục của giáo viên như GDKNS cho HS qua các môn học, qua các hoạt động giáo dục, qua các hoạt động ngoại khóa. Biết vận dụng các thành tố tích cực vào giảng dạy, vào các hoạt động ngoại khóa và hoạt động ngoài giờ lên lớp.
1.2. Về kỹ năng:
          - Áp dụng hiểu biết của mình để lập kế hoạch và tổ chức dạy học theo yêu cầu đổi mới của nội dung chương trình SGK môn học và giáo dục học sinh tiểu học theo định hướng điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp và áp dụng thành tố tích cực vào giảng dạy.
          - Có kinh nghiệm trong việc tổ chức dạy học cả ngày, tổ chức GDKNS, các hoạt động GDNGLL cho học sinh.
          - Sử dụng SGK, Chuẩn KTKN và hướng dẫn học sinh sử dụng SGK có hiệu quả.
- Thực hiện thành thạo các bước trong quy trình dạy tiết đọc thư viện.
          - Thiết kế bài kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo thông tư 22/2016/BGD-ĐT.
          - Lập hồ sơ, theo dõi sự tiến bộ của học sinh.
          - Tự đánh giá quá trình bồi dưỡng thường xuyên để điều chỉnh quá trình học tập của bản thân.
          1.3. Về thái độ:
          - Tự giác, chủ động và hợp tác trong học tập BDTX, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.
          - Tích cực học tập các kiến thức và kỹ năng có được trong chương trình BDTX để đáp ứng tốt cho việc giảng dạy.
          2. Hình thức bồi dưỡng.
          - Tự bồi dưỡng: Đây là hình thức được coi trọng nhất, phải được thực hiện thường xuyên với ý thức tự giác cao của mỗi CBGV. Thông qua các hoạt động dự giờ, thăm lớp, tự trao đổi rút kinh nghiệm cho bản thân; thông qua nghiên cứu tài liệu BDTX, các văn bản quy định, quy chế về chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo và phân công đảm nhiệm...
         - Bồi dưỡng tại chỗ: Thông qua các hoạt động sinh hoạt nhóm, tổ chuyên môn; các chuyên đề cấp tổ, cấp trường, cấp phòng để bổ trợ cho nội dung tự bồi dưỡng.
 - Kiểm tra đánh giá kết quả bồi dưỡng.
  3. Thời gian bồi dưỡng.
- Tập trung chủ yếu trong năm học, ngoài nội dung 1- 30 tiết, mỗi GV phải đảm bảo 90 tiết/ năm ( Nội dung 2 – 30 tiết, nội dung 3 – 60 tiết).
- Tổ chuyên môn bố trí một tháng ít nhất có 1 buổi để GV có thời gian tự bồi dưỡng, trao đổi chuyên môn thông qua sinh hoạt tổ nhóm .
- Hoàn thành nội chương trình BDTX theo kế hoạch đã đăng ký trong năm học.
         4. Tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng.
- Thực hiện chương trình BDTX theo Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đối với cán bộ quản lý trường học: QLTH5, QLTH10, QLTH18, QLTH23.
- Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ban hành kèm theo thông tư 32/2011/TT-BGDĐT ngày 8/8/2011 của Bộ GD-ĐT): Mô đun  TH3, TH9, TH39, TH45.
          - Khuyến khích các tổ chuyên môn và các cá nhân chủ động sử dụng các nguồn tài liệu bổ sung cần thiết trong quá trình bồi dưỡng.
III. Kế hoạch và nội dung bồi dưỡng:
Thời gian Nội dung bồi dưỡng Mục tiêu bồi dưỡng T.gian tự học (tiết) Thời gian học tập trung (tiết)
 Lý thuyết T.hành
Tháng
8
2018
- Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
- Chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên.
 
 
- Bồi dưỡng Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Bộ GD&ĐT, khung kế hoạch năm học 2018-2019 của Bộ GD&ĐT và của UBND tỉnh Hà Tĩnh.
- Bồi dưỡng năng lực Tin học cho GV Tin học
- Chuyên đề cho GV Tiếng Anh: Phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá Tiếng Anh tiểu học.
- Chuyên đề tiết dạy Thư viện
 
 
- Chuyên đề dạy học Tiếng Việt CGD.
- Bồi dưỡng CBQL, giáo viên lớp 2 về đổi mới phương pháp dạy học lớp 2.
Nắm được tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
- CBGV hiểu được tầm quan trọng của người đứng đầu cán bộ đảng viên và những yêu cầu cần thiết đối với tư cách, phẩm chất, năng lực của người đứng đầu cán bộ, đảng viên treong thời đại hiện nay.
- CBGV biết được nhiệm vụ năm học 2018-2019 và khung năm học 2018-2019.
 
 
- Nâng cao trình độ tin học và kĩ năng cho GV Tin học.
- Nâng cao năng lực cho GV Tiếng Anh
 
- CBQL, GV nắm được nội dung, chương trình và quy trình các bước dạy Tiết đọc thư viện.
- Toàn thể GV nắm được những kiến thức, phương pháp cơ bản khi dạy Tiếng Việt CGD.
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng
9
2018
- Chuyên đề: Cuộc chiến không gian mạng và những vấn đề đặt ra đối với ngành Giáo dục và Đào tạo.
 
- Chuyên đề: Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, trách nhiệm của ngành Giáo dục và Đào tạo trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa.
 
- Giúp CBQL,GV hiểu được không gian mạng và những vấn đề hiện nay của không gian mạng đối với ngành GD- ĐT.
- CBQL, GV hiểu sâu sắc về giá trị văn hóa Việt Nam và có trách nhiệm đưa giá trị văn hóa đó vào trong giảng dạy, đời sống hàng ngày để bảo tồn và phát huy có hiệu quả.
13
 
2  
10
2018
- CBQL và GVhọc tập:
Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND tỉnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo và Đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương VI khóa XII.
- Nắm bắt được chiến lược lâu dài của GD Hà Tĩnh.
 
 
 
13
 
2  
Tháng 11
2018
 
 
 
* CBQL: QLTH5: Năng lực xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy theo yêu cầu đổi mới đối với cấp tiểu học 
 
 
 
 
 
 
 
 
* GV: TH3: Đặc điểm tâm lí của học sinh cá biệt, học sinh yếu kém, học sinh khá giỏi, học sinh năng khiếu
 

 
- CBQL hiểu được:
1. Trình bày được tổ chức bộ máy của trường tiểu học và những nội dung cơ bản trong công tác tổ chức bộ máy của trường tiểu học theo yêu cầu đổi mới giáo dục.
2.  Đề xuất được các biện pháp phù hợp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ máy, đáp ứng được các yêu cầu của đổi mới giáo dục.
 
- GV cần biết được:
1. Tâm lí của học sinh cá biệt
 2. Tâm lí của học sinh yếu kém
 3. Tâm lí của học sinh khá giỏi, học sinh năng khiếu
 
10
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
Tháng 12
   2018
 
 
* CBQL: QLTH10: Năng lực quản lý chương trình dạy học cả ngày theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học
 
 
 
 
 
* GV: TH9: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học
 
- CBQL  cần hiểu:
1.  Hiểu được những nội dung, biện pháp quản lý hiệu quả chương trình dạy học cả ngày của nhà trường.
2.  Xây dựng, thực hiện được chương trình dạy học cả ngày theo yêu cầu đổi mới giáo dục và phù hợp với điều kiện của nhà trường, địa phương.
- Giúp GV biết được:
1. Các nội dung cần hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học
2. Phương pháp, kĩ thuật tư vấn cho học sinh
10
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
Tháng 1,2
2019
* CBQL: QLTH18: Năng lực quản lý thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở trường tiểu học 
 
 
 
 
 
 
 
 
* GV: TH39: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học
 - CBQL cần hiểu:
1. Hiểu được tầm quan trọng của việc sinh hoạt chuyên môn và những nội dung chủ yếu trong sinh hoạt chuyên môn theo tổ/trường/cụm trường.
2. Có kỹ năng tổ chức sinh hoạt chuyên môn và biện pháp quản lý sinh hoạt chuyên môn theo tổ/trường/cụm trường phù hợp với điều kiện của nhà trường, địa phương.
- GV cần biết:
1. Một số vấn đề chung về kĩ năng sống và giáo dục kĩ năng sống qua các môn học ở tiểu học (mục tiêu, yêu cầu…)
2. Nội dung và địa chỉ giáo dục kĩ năng sống qua một số môn học như Tiếng Việt, Đạo Đức, Tự nhiên xã hội,…)
 3. Các phương pháp và kĩ thuật tích hợp, lồng ghép giáo dục kĩ năng sống vào môn học.
10 2 2
 
Tháng 3
2019
* CBQL: QLTH23: Năng lực quản lý tài chính ở trường tiểu học theo tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
 
 
 
 
 
 
 
 
* GV: TH45: Xây dựng cộng đồng thân thiện


 
 
CBQL cần:
- Hiểu được những nội dung cơ bản về đổi mới quản lý tài chính theo tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
- Vận dụng được các kỹ năng cơ bản của nghiệp vụ quản lý tài chính vào quản lý tài chính của trường tiểu học theo tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
- Đề xuất được các biện pháp phù hợp huy động, sử dụng, quản lý các nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động của nhà trường.
- GV biết:
Xây dựng cộng đồng thân thiện
1. Môi trường giáo dục ngoài nhà trường.
2. Sự cần thiết phải xây dựng cộng đồng thân thiện.
3. Phương pháp xây dựng cộng đồng thân thiện để hỗ trợ cho công tác giáo dục của nhà trường.
6
 
2 2
Tháng 4
2019
 
- Ôn tập theo ND, CT, KH đã học; kiểm tra.
- Đánh giá kết quả bồi dưỡng của GV. (Tổ CM, trường)
- Nộp báo cáo kết quả BDTX năm học 2018-2019 về phòng GD-ĐT.
- Hệ thống kiến thức các Modun đã học
 
6 2 0
IV. Tổ chức thực hiện:
1. Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học được hướng dẫn, bổ sung hằng năm: Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung bồi dưỡng 1, thường xuyên bổ sung nội dung bồi dưỡng 3; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung bồi dưỡng 2.
2. Thời lượng thực hiện từng nội dung bồi dưỡng:
a. Mỗi giáo viên thực hiện chương trình bồi dưỡng 120 tiết/năm học.
- Nội dung bồi dưỡng 1:  30 tiết/năm học;
- Nội dung bồi dưỡng 2:  30 tiết/năm học;
- Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiết/năm học.
b. Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của nhà trường, giáo viên có thể thay đổi, tự lựa chọn các mô đun cần bồi dưỡng theo nội dung bồi dưỡng 3 (Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo) phù hợp với nhu cầu cá nhân về thời lượng thực hiện khối kiến thức này trong từng năm học.
3. Việc đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên được thực hiện hàng năm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường, các tổ chuyên môn và mỗi giáo viên nhất thiết phải có kế hoạch và hồ sơ công tác bồi dưỡng thường xuyên.
          4. Kiểm tra BDTX: Sau mỗi nội dung bồi dưỡng trường tiến hành đánh giá kết quả học tập của học viên (thông qua việc làm bài kiểm tra hoặc bản thu hoạch) để làm căn cứ đánh giá kết quả học tập từng năm học.
          5. Phương thức đánh giá kết quả BDTX: Vào cuối năm học, trường căn cứ vào kế hoạch BDTX đã duyệt của cá nhân, để đánh giá từng giáo viên như sau:
- Thang điểm đánh giá kết quả BDTX: Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10.
          - Điểm đánh giá kết quả BDTX cả năm là trung bình cộng (ĐTB BDTX) của 3 điểm thành phần của 3 nội dung bồi dưỡng.
          - Điểm nội dung 1,2 và 3 là kết quả bài kiểm tra hoặc bài thu hoạch.
6. Xếp loại kết quả BDTX
           1. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:
         - Loại Trung bình nếu ĐTBBDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;
         - Loại Khá nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;
        - Loại Giỏi nếu ĐTBBDTX từ 9 đến 10 điểm trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.
         2. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.
       3. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ chính sách, sử dụng giáo viên.   
7. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX
       1. Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên.
       2. Lập danh sách đề nghị Phòng giáo dục và đào tạo cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với giáo viên .
       8. Hồ sơ:
       a. Cá nhân:
       - Sổ học tập BDTX;
- Kế hoạch cá nhân;
       - Tài liệu theo từng nội dung quy định;
       - Giấy chứng nhận kết quả BDTX (nội dung đã hoàn thành)
       b. Hồ sơ trường:
       - Kế hoạch BDTX;
       - Sổ theo dõi, danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng;
       - Bài kiểm tra nội dung học tập;
       - Kết quả đánh giá, xếp loại BDTX của giáo viên (trường phê duyệt kế hoạch thực hiện theo thẩm quyền của mình).
- Báo cáo kết quả BDTX năm học.
        Để công tác BDTX giáo viên đạt hiệu quả tốt, yêu cầu mỗi CBGV phải nâng cao ý thức tự học tự bồi dưỡng, trên cơ sở kế hoạch của trường và cá nhân đã xây dựng. Phối hợp với đồng nghiệp, tổ chuyên môn để kết quả học tập được tốt hơn.                                                                                                                                                                                                      
Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT TP Hà Tĩnh;
- Ban giám hiệu;
- Các tổ CM;
- Giáo viên ;
- Lưu VT.
TM BAN GIÁM HIỆU
P. HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Trần Thị Thúy
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Cô giáo Trần Thị Thúy

Nguồn tin: Trường TH Nguyễn Du

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN