• :
  • :
Thông báo:
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÀI KIÊM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM MÔN TIN HỌC LỚP 5

BÀI KIÊM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM MÔN TIN HỌC LỚP 5 Giúp đánh giá hoặc đo kiến thức, kĩ năng cuối một giai đoạn học tập của HS
   
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA THEO CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIN LỚP 5 - CUỐI NĂM
                         
TT Mạch KT, KN Số câu và số điểm Mức 1
(Nhận biết)
Mức 2
(Thông hiểu)
Mức 3
(Vận dụng thấp)
Mức 4
(Vận dụng cao)
Tổng điểm
& Tỷ lệ
TN TL/TH TN TL/TH TN TL/TH TN TL/TH Tổng Tỷ lệ
1 Định dạng VB. Tạo bảng, chỉnh sửa bảng Số câu   1 2     1   1 5  
Số điểm   2.0 1.0     1.5   0.5 5.0 50%
2 Chèn hình ảnh vào văn bản Số câu 1               1  
Số điểm 0.5               0.5 5%
3 Vẽ hình bằng vòng lặp, lồng nhau Số câu       1     1   2  
Số điểm       1.0     0.5   1.5 15%
4 Thực hiện các thủ tục Số câu 1     1         2  
Số điểm 0.5     1.0         1.5 15%
5 Tạo các hình mẫu trang trí, viết chữ và làm tính Số câu 2       1       3  
Số điểm 1.0       0.5       1.5 15%
5 Tổng Số câu 4 1 2 2 1 1 1 1 13  
Số điểm 2.0 2.0 1.0 2.0 0.5 1,5 0.5 0.5 10  
Tỷ lệ 20% 20% 10% 20% 5% 15% 5% 5% 100% 100%
Tỷ lệ theo mức 40% 30% 20% 10% 100%
                         
TƯƠNG QUAN GIỮA LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH        
STT Nội dung Thời gian Số câu Điểm Tỷ lệ        
1 Lý thuyết 15' 8 4 40%        
2 TL/TH 25' 5 6 60%        
                                             
 
 
 
 
MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI
MÔN TIN HỌC LỚP 5 - CUỐI NĂM
               
STT Chủ đề Mức 1
(Nhận biết)
Mức 2
(Thông hiểu)
Mức 3
(Vận dụng thấp)
Mức 4
(Vận dụng cao)
Cộng
1 Định dạng văn bản. Tạo bảng, chỉnh sửa cấu trúc và căn lề trong bảng Số câu 1 1,1 1 1 5
Câu số B1 A2,A5 B4 B5  
2 Chèn hình ảnh vào văn bản Số câu 1       1
Câu số A1        
3 Vẽ hình bằng vòng lặp, lồng nhau Số câu   1   1 2
Câu số   A3   A7  
4 Thực hiện các thủ tục Số câu 1 1,1     3
Câu số A4 B2,B3      
5 Tạo các hình mẫu trang trí, viết chữ và làm tính Số câu 2       2
Câu số A6,A8        
  Tổng số câu 6 4 1 2 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: TIN HỌC -  Lớp 5 (Thời gian: 40 phút)
Họ và tên:...................................................................................... Lớp:...................
Trường Tiểu học Nguyễn Du - Thành phố Hà Tĩnh
Điểm Lời nhận xét của giáo viên
Điểm trắc nghiệm:  
Điểm tự luận, thực hành:
Chung:
PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Nút lệnh nào dùng để chèn hình ảnh vào văn bản?
A.                        B.                             C.                               D.
Câu 2: Chọn phát biểu đúng
A. Chỉ có thể tạo bảng gồm các cột có độ rộng bằng nhau
B. Chỉ có thể chèn thêm hàng
C. Mỗi văn bản chỉ tạo được duy nhất một bảng
D. Có thể căn lề văn bản trong một ô của bảng giống như trên trang văn bản
Câu 3: Trong phần mềm Logo, câu lệnh nào điều khiển chú rùa vẽ hình sau:
A. REPEAT 6 [FD 50 REPEAT 360 [FD 10 BK 10 RT 1] RT 60]
B. REPEAT 5 [FD 50 REPEAT 360 [FD 10 BK 10 RT 1] RT 60]
C. REPEAT 7 [FD 50 REPEAT 360 [FD 10 BK 10 RT 1] RT 72]
D. REPEAT 6 [FD 50 REPEAT 24 [FD 40 RT 15] RT 60]
Câu 4: Một thủ tục trong Logo bắt đầu và kết thúc bởi:
A. To và Exit             B. To và Edit       C. Edit và End                 D. To và End
Câu 5: Em hãy cho biết công việc nào sau đây không phải là trình bày chữ trong văn bản?
A. Chọn phông chữ              B. Đổi cỡ chữ           
C. Căn lề                                D. Trình  bày chữ đậm, nghiêng, gạch chân
Câu 6: Để viết chữ trong Logo,câu lệnh nào sau đây là đúng:
A. Label “Toán học                                      B. Label {Toan hoc}           
C. Label [Toan hoc]                                     D. Label (Toán học)
Câu 7: Trong phần mềm Logo, khi em gõ câu lệnh Repeat 5 [repeat 3 [fd 50 rt 360/3] rt 72] sẽ nhận được kết quả:
            A.                  B.              C.                     
Câu 8: Trong Logo, để thay đổi phông chữ, cỡ chữ em chọn:
A. Chọn Set/ PenColor                                            B. Chọn New/ Print
C. Chọn Set/ PenSize                                               D. Chọn Set/Label Font
                                                PHẦN TỰ LUẬN - THỰC HÀNH
Câu 1: Em hãy cho biết trong bảng sau, mỗi cột được căn lề theo kiểu nào?
Thứ tự Tên bài hát Nhạc Lời thơ
1 Đi học Bùi Đình Thảo Bùi Đình Thảo
2 Bụi phấn Vũ Hoàng Lê Văn Lộc
 
 
Cột Thứ tự được căn……………………………               Cột Tên bài hát được căn…………………………
Cột Nhạc được căn………………………………              Cột Lời thơ được căn………………………….…….
Câu 2: Điền vào chỗ trống để hoàn thành thủ tục sau:
……………………… duongtron
Repeat ………… [FD ………..… RT …………………]
End
Câu 3: Em hãy viết thủ tục vẽ hình sau:
…………………………………………………………………………………………………….………………..……….
………………………………………………………………………………………………..………………………..……
………………………………………………………………………………………….....……….………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………..……
………………………………………………………………………………………………..………………………..……
………………………………………………………………………………………………..………………………..……
Text Box: 100

50
 
Câu 4:a)Em hãy tạo một bảng ghi điểm kiểm tra học kỳ I môn Toán, Tiếng việt, Tiếng anh của ba bạn trong tổ.
b) Bài làm được lưu vào ổ D, với tên tệp là “kiemtraky2-tenhocsinh-lop.doc”.


Tác giả: thnguyendu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết