• :
  • :
Thông báo:
Giới thiệu sách theo chủ đề, chủ điểm ở tiểu học – Dễ thực hiện và có hiệu quả

Giới thiệu sách theo chủ đề, chủ điểm ở tiểu học – Dễ thực hiện và có hiệu quả

       Giới thiệu sách theo chủ đề, chủ điểm  không chỉ giúp bạn đọc biết, hứng thú tìm đến sách báo để hình thành thói quen đọc sách mà còn làm phong phú thêm các hoạt động của thư viện. Với cách tổ chức đa dạng các hình thức giới thiệu còn giúp học sinh rèn luyện các kỹ năng thuyết trình, viết ...