Trường Tiểu học Nguyễn Du thuộc Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, được thành lập vào tháng 3 năm 1999 ( được tách ra từ trường tiểu học Bắc Hà ).  Sau 16 năm xây dựng và trưởng thành, trường đã tạo dựng được nền móng khá vững chắc, từng bước khẳng định với xã hội, với quần chúng nhân dân về hiệu quả đào tạo. Đội ngũ CBGVNV có trình độ chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề, luôn phấn đấu vươn lên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các em HS chăm chỉ, năng động, có ý thức học tập và rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi. Phụ huynh luôn quan tâm đến việc học hành của con em và có nhiều đóng góp cho nhà trường. Địa phương và ngành GD luôn chỉ đạo sát sao và đồng hành cùng sự phát triển của nhà trường. Trong nhiều năm qua, trường là một trong những đơn vị tốp đầu về chất lượng GD tiểu học của tỉnh Hà Tĩnh. Trường được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ II vào tháng 8 năm 2010 và được công nhận lại sau 5 năm vào ngày 12 tháng 8 năm 2016. Với sự nổ lực phấn đấu không ngừng của đội ngũ CBGVNV và các em HS, sự quan tâm của ngành GD, chính quyền các cấp, các tổ chức, cá nhân và các bậc phụ huynh, năm học 2016-2017 nhà trường đã phát huy tốt vai trò của trường chuẩn quốc gia mức độ II; thực hiện có hiệu quả dạy học áp dụng thành tố tích cực của mô hình trường học mới, dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới, thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột”, dạy công nghệ Tiếng Việt lớp 1, dạy học phát triển năng khiếu cho học sinh và thực hiện tốt các hoạt động GD tự chọn, các hoạt động trải nghiệm cho HS; đặc biệt chú trọng công tác rèn luyện kĩ năng sống cho HS. Tỉ lệ HSG các cấp cao: 4HSG Quốc gia,8HSG Tỉnh và 151 HSG Thành phố. Chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng được nâng cao, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của nhà trường trong phong trào giáo dục tiểu học của tỉnh. Cơ sở vật chất trường lớp ngày càng được bổ sung, sân chơi bãi tập được nâng cấp, cảnh quan nhà trường ngày càng xanh, sạch, đẹp. Cuối năm học, trường được tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND Tỉnh.