• :
 • :
 • Nguyễn Thị Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916661478
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lớp 2E

 • Phạm Tuyết Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975536269
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lớp 1C

 • Hồ Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên công đoàn
  • Điện thoại:
   0914272269
  • Email:
   hothihonght69@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy lớp 4C

 • Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0904582379
  • Email:
   hoanhan1966@gmail.com
 • Lê Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915409828
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lớp 3A

 • Lê Thị Bích Hợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0945650678
  • Email:
   bichhoi.vn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lớp 2C

 • Bùi Thị Xuân Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0917641976
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lớp 3D

 • Trần Thị Hải Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0917279589
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lớp 5E

 • Lê Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0948073726
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lớp 5C

 • Mai Thị Hải Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0918357787
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lớp 3G

 • Phan Thị Thanh Mỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0904424449
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lớp 1D

 • Lê Thị Quỳnh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0912435217
  • Giới thiệu sơ bộ:

   T. Anh