• :
 • :
Thông báo:
 • Hồ Thị Quỳnh An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986629948
  • Email:
   quynhan76dn@gmail.com
 • Nguyễn Thị Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916661478
  • Email:
   thuychung110@gmail.com
 • Phạm Tuyết Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975536269
  • Email:
   tuyethanhpham73@gmail.com
 • Hồ Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên công đoàn
  • Điện thoại:
   0914272269
  • Email:
   hothihonght69@gmail.com
 • Lê Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915409828
  • Email:
   lehoa.nd75@gmail.com
 • Lê Thị Bích Hợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên; Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0945650678
  • Email:
   bichhoi.vn@gmail.com
 • Bùi Thị Xuân Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0917641976
  • Email:
   huongthao7676@gmail.com
 • Trần Thị Hải Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0917279589
  • Email:
   haihue.tran@gmail.com
 • Lê Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0948073726
  • Email:
   lyhiep1971@gmail.com
 • Mai Thị Hải Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0918357787
  • Email:
   maihaily357787@gmail.com
 • Lê Thị Quỳnh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0912435217
  • Email:
   QuynhngaTHND@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   T. Anh