• :
 • :
Thông báo:
 • Phạm Thúy Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0917334990
  • Email:
   phamthuyhuong69@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Quê quán: Đức Trung -  Đức Thọ -  Hà Tĩnh

   - Địa chỉ thường trú: Phường Nguyễn Du -TP Hà Tĩnh

   * Phó hiệu trưởng từ năm 2014

 • Nguyễn Thị Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0915857186
  • Email:
   minh9295@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Quê quấn:Thạch Hà - Hà Tĩnh

    - Địa chỉ thường trú: Phường Bắc Hà - TP Hà Tĩnh

   - Hiệu trưởng từ năm 2013 - nay

 • Trần Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0912345748
  • Email:
   thuysontt1@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quê quán: Xã Thạch Khê - Thạch Hà - Hà Tĩnh

   Địa chỉ thường trú: Phường Nguyễn Du- TP Hà Tĩnh

   * Phó hiệu trưởng từ năm 2016 - nay