• :
 • :
Thông báo:
 • Hồ Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên công đoàn
  • Điện thoại:
   0914272269
  • Email:
   hothihonght69@gmail.com
 • Nguyễn Thị Bình Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0948188126
  • Email:
   nguyenbinhthanh5@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy lớp 1G

 • Nguyễn Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên công đoàn
  • Điện thoại:
   0917576766
  • Email:
   haiyenht76@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Mỹ thuật