• :
 • :
 • Lê Thị Quỳnh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0912435217
  • Giới thiệu sơ bộ:

   T. Anh

 • Nguyễn Thị Kim Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0948685623
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tiếng anh

 • Hồ Sỹ Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988330126
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thể dục

 • Nguyễn Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên công đoàn
  • Điện thoại:
   0917576766
  • Email:
   haiyenht76@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Mỹ thuật