• :
 • :
 • Trần Thị Hải Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0917279589
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lớp 5E

 • Lê Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0948073726
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lớp 5C

 • Nguyễn Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986633395
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lớp 5B