• :
 • :
Thông báo:
 • Phạm Tuyết Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975536269
  • Email:
   tuyethanhpham73@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0942098222
  • Email:
   thanhhuyenlh@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986759100
  • Email:
   tuyetnguyendu79@gmail.com
 • Nguyễn Thị Bình Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0948188126
  • Email:
   nguyenbinhthanh5@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy lớp 1G

 • Trần Thị Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0989878368
  • Email:
   tranthuynguyendu@gmail.com