• :
 • :
 • Nguyễn Thị Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916661478
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lớp 2E

 • Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0904582379
  • Email:
   hoanhan1966@gmail.com
 • Lê Thị Bích Hợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0945650678
  • Email:
   bichhoi.vn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lớp 2C

 • Nguyễn Thị Phương Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0943746404
  • Email:
   thuythao301275@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lớp 2G

 • Nguyễn Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0942681568
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lớp 2B

 • Trần Thị Bích Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0918885956
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lớp 2D

 • Nguyễn Thị Thanh Trâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0968831777
  • Email:
   nguyenthithanhtram2011@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lớp 2E