• :
 • :
 • Hồ Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên công đoàn
  • Điện thoại:
   0914272269
  • Email:
   hothihonght69@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy lớp 4C

 • Lê Thị Nương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0942903103
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lớp 4D

 • Phan Thị Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984766299
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lớp 4A