• :
 • :
 • Lê Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915409828
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lớp 3A

 • Bùi Thị Xuân Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0917641976
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lớp 3D

 • Mai Thị Hải Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0918357787
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lớp 3G