THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2021-2022

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

48

 

2

43

3

 

 

3

3

42

 

 

 

 

I

Giáo viên

42

 

1

38

3

 

 

2

3

37

 

 

 

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

9

 

 

7

2

 

 

1

2

6

 

 

 

 

1

Tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ngoại ngữ

 

 

 

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

3

Tin học

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

4

Âm nhạc

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

5

Mỹ thuật

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

6

Thể dục

 

 

 

1

1

 

 

1

 

1

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

3

 

1

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

III

Tổng phụ trách Đội

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

IV

Nhân viên

2

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 

 

 1

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên công nghệ thông tin

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Phường Nguyễn Du, ngày13 tháng 9 năm 2021

                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                               

 

 

                                                     NguyễnThị Minh