THÔNG BÁO

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC

Năm học: 2021-2022 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

 

I

Điều kin tuyn sinh

Đảm bảo huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1

 

 

 

 

 

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

Chương trình GDPT mới 2018 các lớp 1

Chương trình GDPT mới 2018 các lớp 2

CT 165 tuần theo QĐ số 16; Chương trình hiện hành các lớp 3

CT 165 tuần theo QĐ số 16; Chương trình hiện hành các lớp 4

CT 165 tuần theo QĐ số 16; Chương trình hiện hành các lớp 5

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

Thường xuyên, nghiêm túc.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hot của học sinh ở cơ sở giáo dục

Đảm bảo

V

Kết quả năng lực, phẩm cht, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đt được

+ 99.8 % hoàn thành kiến thức, kỹ năng các môn học và hoạt động giáo dục;

+ 99.8% đạt mức độ về phẩm chất;

+ 99.8 % đạt mức độ về năng lực;

Tỉ lệ HTCTTH: 100%

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 Lên lớp 99,8%

          Phường Nguyễn Du, ngày 13 tháng 9 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

NguyễnThị Minh