• :
  • :
Thông báo:
Thông tin chi tiết:
Phạm Tuyết Hạnh
Giáo viên Phạm Tuyết Hạnh
Ngày tháng năm sinh 23/03/1973
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận Tổ 1
Địa chỉ Thạch Đồng - Hà Tĩnh
Điện thoại 0975536269
Email tuyethanhpham73@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giảng dạy lớp 1