• :
  • :
Thông báo:
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Yến
Uỷ viên công đoàn Nguyễn Thị Yến
Ngày tháng năm sinh 18/04/1976
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Đặc thù
Điện thoại 0917576766
Email haiyenht76@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách GV Mỹ thuật, UVCĐ, Ban thanh tra
Giới thiệu sơ bộ

Giảng dạy môn Mỹ thuật