• :
  • :
Thông báo:
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Chung
Giáo viên Nguyễn Thị Chung
Ngày tháng năm sinh 20/11/1970
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ 4
Địa chỉ Thạch Hà - Hà Tĩnh
Điện thoại 0916661478
Email thuychung110@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giảng dạy lớp 2