• :
  • :
Thông tin chi tiết:
Lê Thị Quỳnh Nga
Họ và tên Lê Thị Quỳnh Nga
Ngày tháng năm sinh 28/10/1976
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Đặc thù
Địa chỉ Can Lộc - Hà Tĩnh
Điện thoại 0912435217
Email QuynhngaTHND@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Tiềng anh
Giới thiệu sơ bộ

T. Anh