• :
  • :
Thông báo:
Thông tin chi tiết:
Lê Thị Bích Hợi
Giáo viên; Tổ trưởng Lê Thị Bích Hợi
Ngày tháng năm sinh 26/10/1983
Giới tính Nữ
Trình độ Thạc sỹ
Thuộc về bộ phận Tổ 2
Địa chỉ Hương Sơn - Hà Tĩnh
Điện thoại 0945650678
Email bichhoi.vn@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giảng dạy lớp 2;Tổ trưởng tổ 2