• :
  • :
Thông tin chi tiết:
Hồ Thị Hồng
Họ và tên Hồ Thị Hồng
Ngày tháng năm sinh 09/09/1969
Giới tính Nữ
Chức vụ Ủy viên công đoàn
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ 4
Địa chỉ Phú Vang - Thừa Thiên Huế
Điện thoại 0914272269
Email hothihonght69@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giảng dạy lớp 4, UVCĐ