• :
 • :
 • Hồ Thị Quỳnh An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986629948
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Lớp 4B
 • Từ Thị Liên Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01248003016
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Lớp 4D
 • Lê Thị Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPTĐ
  • Điện thoại:
   0912447669
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Tổng PTĐ
 • Phan Thị Bình Cẩm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0987492705
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Lớp 3B
 • Nguyễn Thị Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916661478
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lớp 2E

 • Hoàng Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0989848609
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Mỹ Thuật
 • Phan Thị Anh Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0943935809
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Lớp 3D
 • Phạm Tuyết Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975536269
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lớp 1C

 • Hồ Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên công đoàn
  • Điện thoại:
   0914272269
  • Email:
   hothihonght69@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy lớp 4C

 • Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0904582379
  • Email:
   hoanhan1966@gmail.com
 • Lê Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915409828
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lớp 3A