• :
 • :
Thông báo:
 • Hồ Thị Quỳnh An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986629948
  • Email:
   quynhan76dn@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tú Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư viện
  • Điện thoại:
   0915228559
  • Email:
   anhthongnguyen178@gmail.com
 • Từ Thị Liên Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0848003016
  • Email:
   tuthilienanh@gmail.com
 • Lê Thị Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPTĐ
  • Điện thoại:
   0912447669
  • Email:
   tiensang2007@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổng PTĐ

 • Phan Thị Bình Cẩm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên; Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0987492705
  • Email:
   phanthibinhcam123@gmail.com
 • Nguyễn Thị Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916661478
  • Email:
   thuychung110@gmail.com
 • Hoàng Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên; Tổ phó
  • Điện thoại:
   0989848609
  • Email:
   duyhoangduy73@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Mỹ Thuật

 • Phạm Tuyết Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975536269
  • Email:
   tuyethanhpham73@gmail.com
 • Hồ Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên công đoàn
  • Điện thoại:
   0914272269
  • Email:
   hothihonght69@gmail.com
 • Lê Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915409828
  • Email:
   lehoa.nd75@gmail.com
 • Lê Thị Bích Hợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên; Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0945650678
  • Email:
   bichhoi.vn@gmail.com
 • Bùi Thị Xuân Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0917641976
  • Email:
   huongthao7676@gmail.com